• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

VEELGESTELDE VRAGEN

Deelnemers aan CCUSA's Practical Training programma kunnen alleen sponsoring krijgen in de volgende categorieën: Management, Business, Finance of Commerce. We hebben helaas niet de mogelijkheid om trainees in andere categorieën dan deze te sponsoren en kunnen dus alleen aanmeldingen accepteren die duidelijk binnen de genoemde categorieën vallen. Je genoten opleiding en je werkervaring dienen het aangeboden stageprogramma te ondersteunen, net als je carrière plannen op lange termijn. Ook dien je in het bezit te zijn van een Bachelor of Master diploma van een opleiding binnen het vakgebied van je Practical Training, of gerelateerd aan het vakgebied van je Practical Training, plus op zijn minst één jaar werkervaring in dat vakgebied. De opleiding en de werkervaring moeten buiten de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden. Een andere mogelijkheid is er voor diegenen die welliswaar geen Bachelor of Master diploma hebben, maar wel vijf jaar werkervaring hebben in een van de categorieën, opgedaan buiten de Verenigde Staten. De volgende categorieën zijn voorbeelden van categorieën die we helaas niet kunnen accepteren: rechten, kunst, theater, media, architectuur, ontwerpen, binnenhuisarchitectuur, mode, IT / computers en bouw / ingenieur.
Een Practical Training programma houdt duidelijk in: leren en trainen op een formele manier. Dit proces gaat de gehele training door en wordt altijd gevolgd door een supervisor van het bedrijf. Ook zal CCUSA periodiek de specifieke doelen die behaald zijn willen evalueren. Dit programma is GEEN werkprogramma. De werkgever die jou de stage aanbiedt zal duidelijk de methode van training moeten definiëren.
Het CCUSA Practical Training programma mag maximaal 18 maanden duren, mits de volledige 18 maanden ook daadwerkelijk nodig zijn om de doelstellingen te bereiken die door de werkgever in het voorgestelde stageplan zijn vastgelegd. CCUSA behoudt zich het recht voor om het stageprogramma te beperken tot de noodzakelijke tijd die nodig is om de doelen zoals die beschreven zijn te bereiken. Aan de andere kant dient een stage niet korter te zijn dan 6 maanden.
Alle potentiële deelnemers dienen uit een land te komen waar CCUSA een kantoor of vertegenwoordiger heeft. Zodra je een werkgever hebt gevonden die jou een stage kan aanbieden, kun je de contactgegevens van de werkgever samen met je CCUSA aanmelding naar CCUSA sturen. Ons hoofdkantoor in Amerika zal vervolgens contact opnemen met je werkgever en hun de aanmeldingsformulieren en richtlijnen voor de stage sturen.

Tussen het moment dat CCUSA je complete aanmelding en de contactgegevens van de werkgever ontvangt en het moment waarop je daadwerkelijk met je stage in Amerika kan beginnen zitten minimaal 8 weken. Hou er echter rekening mee dat er vertragingen kunnen ontstaan aan de kant van de werkgever in de tijd dat zij werken aan een stageplan dat aan alle eisen voldoet. Een volledige aanmelding bestaat uit het volgende:

Trainee documenten:

 • Practical Training USA aanmelding van de trainee
 • De ondertekende ‘program agreement’
 • 2 PTUSA referenties – deze mogen niet afkomstig zijn van de werkgever die de stage aanbiedt
 • Na acceptatie en nadat je stageplan is goedgekeurd, dien je het DS 7002 formulier te ondertekenen
 • Betaling van de programmakosten

Werkgever documenten:

 • Practical Training USA aanmelding van de werkgever
 • Het stageplan
 • Ondertekende contract van de gastorganisatie (werkgever)
 • Werk contract en DS 7002 formulier ondertekend door werkgever en trainee
Je betaalt de programmakosten als je je aanmelding bij CCUSA indient. Nadat je geaccepteerd bent voor het programma dien je de kosten voor je verzekering te betalen (verplicht). We vragen je de kosten voor je verzekering vooruit te betalen voor het aantal maanden dat je in Amerika gaat werken. Daarbij komt de ‘SEVIS fee’ (exchange visitor tracking system) en zal het Amerikaans consulaat kosten rekenen voor het verwerken van je visum. Het CCUSA kantoor in Den Haag kan je vertellen wat de kosten voor het visum op dit moment zijn. Iedere trainee dient zijn eigen reiskosten voor de reis naar Amerika en terug te betalen. De kosten die je aan CCUSA betaalt zijn voor het verwerken van je aanmelding, begeleiding gedurende het ontwikkelen van het stageplan, het bestuderen en goedkeuren van het stageplan, assistentie bij je visumaanvraag inclusief het uitgeven van het belangrijke DS2019 formulier, het regelen van je verzekering, hulp en voorbereiding voor vertrek naar Amerika alsmede hulp gedurende je verblijf in Amerika, en de materialen die je van CCUSA krijgt zoals: het handboek, de ‘sponsorship’ brief waarmee je een ‘social security’ nummer kunt aanvragen, evaluatieformulieren en een certificaat van succesvolle deelname.
Je hebt voor PTUSA de referenties van 2 verschillende mensen nodig. Hiervoor gebruik je het ‘PTUSA reference questionnaire’ dat CCUSA je zal geven. Deze referenties dienen te worden ingevuld door mensen die jou vanuit een professionele situatie kennen. Denk hierbij aan een vorige/huidige werkgever of een docent.
Nee, je mag alleen het werk van je goedgekeurde stage uitvoeren. Het J-1 trainee visum dat je hebt is geheel verbonden aan je stageprogramma dat akkoord is bevonden en aan de werkgever die dat aanbiedt.
Nee, je visum is geheel verbonden aan het stageplan dat oorspronkelijk door CCUSA is goedgekeurd. Als je ontslagen wordt of je kiest er zelf voor om weg te gaan, dan mag je niet naar een andere werkgever voor een nieuw stageplan. Ook dien je CCUSA in dit geval meteen te bellen om afspraken te maken over je terugkeer naar huis.
Als je een ‘multiple entry visum’ hebt, dan mag je gedurende die periode ook buiten de USA reizen. Echter, voor vertrek dien je dan eerst je DS2019 formulier uit je paspoort te halen en aangetekend naar het CCUSA hoofdkantoor in Amerika te sturen. Mits alles in orde is, worden je reisplannen dan geaccepteerd en wordt het DS2019 formulier ondertekend. Vervolgens sturen we het formulier naar je terug. Deze procedure dien je iedere keer opnieuw te volgen als je buiten Amerika gaat reizen.
SEVIS staat voor: Student and Exchange Visitor Information System. Deze kosten van $180 dollar worden door de Amerikaanse regering opgelegd aan ‘cultural exchange agencies’ zoals CCUSA, voor de verwerking van de J1 sponsoring van iedere deelnemer. Deze kosten staan los van je CCUSA programmakosten. Je dient het bedrag te betalen nadat je je DS2019 formulier hebt ontvangen en voordat je naar het consulaat gaat voor je visum. Na betaling kun je een betalingsbewijs printen en deze dien je mee te nemen naar het consulaat. Hoe dit precies werkt wordt je te zijner tijd uitgelegd.
Nee, ALLE deelnemers moeten eerst terugkeren naar hun thuisland. Vanuit het thuisland kan men zich eventueel aanmelden voor het Practical Training USA programma. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Trainees mogen inderdaad terug naar Amerika voor extra training, mits zij na hun eerste training minimaal 2 jaar buiten Amerika hebben gewoond.
Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen om een training in Amerika te vinden. Enkelen hiervan zijn: “Peterson’s Internships” / “The best 106 Internships – Mark Oldham” / “The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship”.

BOEKEN

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship